Uitbreiding Arcus en werkzaamheden Havenbedrijf Rotterdam

Uitbreiding Arcus en werkzaamheden Havenbedrijf Rotterdam

In december 2022 hebben we u geïnformeerd over het voornemen dat het bedrijf Arcus en het
Havenbedrijf Rotterdam (HbR) willen investeren in de toekomst. De vergunningen zijn verleend en
de voorbereidingen zijn inmiddels in een vergevorderd stadium. Zo heeft Arcus onlangs aan Unibouw
de opdracht gegeven voor de werkzaamheden van de sloop en nieuwbouw.

Lees verder

Jose Advocaat