Vanaf 1 januari 2016 is ParkTrust actief op bedrijventerrein Louterbloemen en Duivelseiland in Dordrecht.

Paul Opmeer is het eerste aanspreekpunt als parkmanager en heeft samen met een aantal andere parkmanagers meerdere bedrijvenparken in de regio onder haar hoede. Paul is 1 dagdeel per week fysiek op Louterbloemen aanwezig. Het Parkmanagement op BIZ Louterbloemen / Duivelseiland is 24 uur per dag bereikbaar via parkmanager@bizlouterbloemen.nl.

Bedrijventerrein Louterbloemen en Duivelseiland hebben het Keurmerk Veilig Ondernemen – Bedrijventerreinen (KVO-B). Hieruit vloeit voort dat de werkzaamheden van de parkmanager gericht zijn om gezamenlijk met Gemeente, Politie, Brandweer en ondernemers het bedrijventerrein schoonheel en veilig te houden. Hij neemt daartoe initiatieven en is uw vaste aanspreekpunt. De Parkmanager zorgt voor snelle aanpak dan wel een snel antwoord.

Waarvoor kunt u de Parkmanager inschakelen?

  • Melden van schade in de openbare ruimte.
    Bijvoorbeeld kapotte straatverlichting, kapot gereden trottoirs, zwerfafval, graffiti, etc.
  • Vragen over parkeerbeleid, parkeeroverlast, veiligheid en criminaliteitsbestrijding, milieubeleid en subsidies;
  • Melden van wensen, initiatieven en/of bijzondere eigen bedrijfsactiviteiten;
  • Vragen en/of opmerkingen i.v.m. de collectieve surveillance op BIZ Louterbloemen / Duivelseiland;
  • Vragen of opmerkingen i.v.m. camerabeveiliging.
    Bijvoorbeeld het opvragen van beelden bij calamiteiten.

Bent u nieuw op bedrijventerrein Louterbloemen / Duivelseiland, maak dan zeker even kennis met Paul Opmeer. Wellicht kan hij u assisteren om contact te leggen met de juiste instanties voor uw nieuwe initiatieven op Louterbloemen / Duivelseiland.

Maak een melding bij het parkmanagement