ParkTrust actief op bedrijventerrein Louterbloemen en Duivelseiland in Dordrecht

Zorgen voor een verzorgd bedrijventerrein dat schoon, heel en veilig is, is van groot belang voor een vitaal en aantrekkelijk bedrijventerrein én ondernemersklimaat. Het beheer en management van Louterbloemen en Duivelseiland is uitbesteed aan ParkTrust b.v. uit Dordrecht.

 

Monique Walraven

Bedrijventerrein Louterbloemen en Duivelseiland hebben het Keurmerk Veilig Ondernemen – Bedrijventerreinen (KVO-B). Hieruit vloeit voort dat de werkzaamheden van de parkmanager gericht zijn om gezamenlijk met Gemeente, Politie, Surveillancedienst, Brandweer en ondernemers het bedrijventerrein schoonheel en veilig te houden. Zij neemt daartoe initiatieven en is uw vaste aanspreekpunt. De Parkmanager zorgt voor snelle aanpak dan wel een snel antwoord.

Het Parkmanagement is bereikbaar via mwalraven@parktrust.nl of 06-36155055.


Waarvoor kunt u de Parkmanager inschakelen?

  • Melden van schade in de openbare ruimte.
    Bijvoorbeeld kapotte straatverlichting, kapotgereden trottoirs, zwerfafval, graffiti, etc.
  • Vragen over parkeerbeleid, parkeeroverlast, veiligheid en criminaliteitsbestrijding, milieubeleid en subsidies;
  • Melden van wensen, initiatieven en/of bijzondere eigen bedrijfsactiviteiten;
  • Vragen en/of opmerkingen i.v.m. de collectieve surveillance op BIZ Louterbloemen / Duivelseiland;
  • Vragen of opmerkingen i.v.m. camerabeveiliging.
    Bijvoorbeeld het opvragen van beelden bij calamiteiten.

Bent u nieuw op bedrijventerrein Louterbloemen / Duivelseiland, maak dan zeker even kennis met Monique Walraven. Wellicht kan zij u assisteren om contact te leggen met de juiste instanties voor uw nieuwe initiatieven op Louterbloemen / Duivelseiland.

Maak een melding bij het parkmanagement