BIZ Louterbloemen Duivelseiland

De Bedrijven investeringszone Louterbloemen-Duivelseiland zorgt met de Gemeente Dordrecht, HBR en de ondernemers gezamenlijk voor een schoon, heel en veilig bedrijventerrein.

Wat kunt u van BIZ Louterbloemen-Duivelseiland verwachten?

Parkmanagement

Parkmanagement

Paul Opmeer is een parkmanager werkzaam bij Parktrust BV. De werkzaamheden van de parkmanager komen voort uit het principe dat het bedrijventerrein waar hij werkt schoon, heel en veilig moet zijn. Hij neemt daartoe initiatieven en is uw vaste aanspreekpunt. De Parkmanager zorgt voor snelle aanpak dan wel een snel antwoord.

Schoon, Heel en veilig

Schoon, Heel en veilig

Een onveilige omgeving zorgt voor veel schade en overlast en kan ‘het ondernemen’ behoorlijk in de weg zitten. Bedrijventerrein Louterbloemen heeft daarom het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen behaald. In het KVO-B maken ondernemers samen met de gemeente, politie en brandweer en eventuele andere partijen afspraken om overlast, criminaliteit en onderhoud en beheer op het bedrijventerrein aan te pakken.

Bijeenkomsten

Bijeenkomsten

De BIZ houdt een aantal keer per jaar een bijeenkomst voor de ondernemers gevestigd op het bedrijventerrein. Het doel is dat de ondernemers elkaar en de contactpersonen van Gemeente, HBR en andere overheidsinstanties leren kennen. Klik op bijeenkomsten in het menu voor een overzicht van de bijeenkomsten.

Nieuwsberichten

Uitbreiding Arcus en werkzaamheden Havenbedrijf Rotterdam

Het bedrijf Arcus en het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) willen investeren in de toekomst. Arcus heeft voor haar uitbreidingswens de panden tussen de Faradaystraat en de Newtonstraat aangekocht. Deze panden gaat Arcus slopen waarna nieuwbouw wordt gerealiseerd. Het HbR ziet in deze ontwikkeling ook als een kans om het gebied Louter Bloemen verder te ontwikkelen. De werkzaamheden van HbR richten zich op het mogelijk maken van de uitbreidingsplannen van Arcus en het verder verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit, verkeersveiligheid en bereikbaarheid van de overige bedrijven op bedrijventerrein Louterbloemen.

Graag informeert HbR u middels bijgevoegde brief, die recent is verzonden naar zowel gebruikers als eigenaren van de panden, over de werkzaamheden van het HbR aan de openbare ruimte.
Klik hier om deze brief te openen.

Verlenging opvang asielzoekerscentrum Louterbloemen

Sinds 20 juli j.l. worden er op bedrijventerrein Louterbloemen tijdelijk maximaal 160 asielzoekers opgevangen. Helaas is de toestroom in ons land nog steeds zo groot dat de gemeente is verzocht de opvang te verlengen tot 31 maart 2023 en heeft daar gehoor aan gegeven.

Met wederom dank aan het Havenbedrijf Rotterdam en het Leger des Heils voor het beschikbaar stellen van het pand aan de Marconiweg. En een blijk van waardering aan de ondernemers in de omgeving, wij zijn dankbaar voor uw begrip.

Mocht u vragen hebben over de opvang dan kunt u contact opnemen met Madelon Soeteman, programma- en gebiedsmanager Westelijke Dordtse Oever. Zij is te bereiken via telefoonnummer (078) 770 4276 of mailadres mm.soeteman@dordrecht.nl.

Aanbrengen kruisbelijning inritten met spoorkruising in Dordrecht Zeehavengebied

Via deze weg willen we u op de hoogte stellen van de geplande werkzaamheden aan de spoorwegkruisingen in het Dordrecht Zeehavengebied. U krijgt deze mail omdat uw bedrijf één of meerdere opritten heeft die kruisen met het goederenspoor.

Veiligheid en zichtbaarheid
Om de veiligheid te vergroten in het Dordrecht Zeehavengebied gaat ProRail kruizen aanbrengen op de inritten en overwegen zodat weggebruikers niet parkeren of stilstaan op het spoor.

Planning
De komende weken zullen we de thermoplast belijning aanbrengen vanaf maandag 7 november 2022 tot uiterlijk eind november. De werkzaamheden vinden plaats tussen 7.00 en 16.00 uur. Het aanbrengen van de kruizen is weersafhankelijk en kan alleen worden uitgevoerd als het boven 10 graden is en het niet constant regent. Het is daarom niet mogelijk om lange tijd vooruit te bepalen op welk moment de belijning wordt aangebracht.

We zullen de straten in de volgende volgorde doorlopen: Starten achteraan de Donker Duyvisweg, Wieldrechtseweg, Kreekweg, Kilkade, Mijlweg, v Leeuwenhoekweg, s Gravendeelsedijk.

Wat betekent het voor u?
De werkzaamheden duren ongeveer 30 minuten per inrit. Dan kunt u niet met voertuigen over de inrit rijden. Indien uw bedrijf enkel via één inrit bereikbaar is raden we aan om auto’s die gedurende de dag nodig zijn buiten het terrein te parkeren. De bedrijven met één inrit zullen we een werkdag van tevoren laten weten dat we langs kunnen komen. Als uw bedrijf meerdere inritten heeft willen we u vragen om gebruik te maken van een andere inrit.

De komende maanden wordt bij een aantal locaties ook de bestrating aangepast om een deel van het kruis in te straten. Hier krijgen de bedrijven later nog bericht over.

Voor vragen ben ik telefonisch en via de mail bereikbaar,
Alvast bedankt voor uw geduld en begrip,

Met vriendelijke groet,

Roald Benschop | Bouwmanager | Projecten
E-mail: Roald.Benschop@prorail.nl
M: 06 4806 7637
www.prorail.nl | Regio Randstad Zuid