BIZ Louterbloemen Duivelseiland

De Bedrijven investeringszone Louterbloemen-Duivelseiland zorgt met de Gemeente Dordrecht, HBR en de ondernemers gezamenlijk voor een schoon, heel en veilig bedrijventerrein.

Wat kunt u van BIZ Louterbloemen-Duivelseiland verwachten?

Parkmanagement

Parkmanagement

Ad van de Berg is een ervaren parkmanager werkzaam bij Parktrust BV. De werkzaamheden van de parkmanager komen voort uit het principe dat het bedrijventerrein waar hij werkt schoon, heel en veilig moet zijn. Hij neemt daartoe initiatieven en is uw vaste aanspreekpunt. De Parkmanager zorgt voor snelle aanpak dan wel een snel antwoord.

Schoon, Heel en veilig

Schoon, Heel en veilig

Een onveilige omgeving zorgt voor veel schade en overlast en kan ‘het ondernemen’ behoorlijk in de weg zitten. Bedrijventerrein Louterbloemen heeft daarom het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen behaald. In het KVO-B maken ondernemers samen met de gemeente, politie en brandweer en eventuele andere partijen afspraken om overlast, criminaliteit en onderhoud en beheer op het bedrijventerrein aan te pakken.

Bijeenkomsten

Bijeenkomsten

De BIZ houdt een aantal keer per jaar een bijeenkomst voor de ondernemers gevestigd op het bedrijventerrein. Het doel is dat de ondernemers elkaar en de contactpersonen van Gemeente, HBR en andere overheidsinstanties leren kennen. Klik op bijeenkomsten in het menu voor een overzicht van de bijeenkomsten.

Nieuwsberichten

Werkzaamheden aan riolering in de Nijverheidstraat

In de maand april 2022 zullen er herstelwerkzaamheden plaatsvinden aan de riolering in de Nijverheidstraat (Louterbloemen).

Omdat er geen graafwerkzaamheden nodig zijn zal deze overlast beperkt worden tot enkele dagen. Vanwege de inzet van veel materieel (vrachtwagens, auto’s, kranen etc.) zal er sprake zijn van enige verkeersoverlast. Wij vragen hiervoor uw begrip.

De werkzaamheden bestaan uit 5 fases. Zie ook de bijgevoegde tekeningen.

 

Baggerwerkzaamheden Parkbos Louterbloemen

In de week 11-2022, 14 tot en met 18 maart, worden de sloten rond het Parkbos Louterbloemen gebaggerd.

Tijdens de start en het einde van deze werkzaamheden kunt u enige hinder ondervinden met het uit- en inladen van het materieel.

Wij vragen hiervoor om uw begrip.

Wijziging bewakingsdienst bedrijventerrein Louterbloemen/Duivelseiland

Activiteiten rondom “Schoon, Heel en Veilig” zijn de kerntaken van de BIZ Louterbloemen/Duivelseiland. Voor wat betreft “Veilig” hebben wij u het volgende te melden:

Per 1 maart a.s. neemt bewakingsbedrijf Alert Security uit Sliedrecht de uitvoering van collectieve beveiliging over van beveiligingsbedrijf Workrate.  Dit gaat ook gebeuren op de naastgelegen terreinen Dordtse Kil 1 en 2, Amstelwijck West en Krabbepolder /Zeehavengebied.

Door de collectiviteit hebben we aantrekkelijke afspraken kunnen maken. Bovendien beschikt Alert Security over een eigen uitkijkcentrale en meldkamer. De kwaliteit van de diensten liggen hierdoor op een hoger niveau.

Naast de gebiedssurveillance biedt Alert uiteraard ook andere dienstverlening aan die wellicht voor u interessant is, zoals:

–             Aansluiting op hun eigen meldkamer (PAC)
–             Alarmopvolging op uw locatie
–             Brand- en sluitrondes

Net als Workrate rijdt Alert Security een aantal surveillancerondes per nacht en rapporteert de geconstateerde bijzonderheden aan de parkmanager.

Wij bedanken Workrate voor de jarenlange prettige samenwerking!

Voor vragen of nadere uitleg kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met het secretariaat of de parkmanager.