Nieuwsbrief december 2023

Wij ontvangen regelmatig nieuws en informatie vanuit de gemeente, Havenbedrijf Rotterdam en via onze parkmanager en houden u graag met deze nieuwsbrief op de hoogte van de ontwikkelingen en wetenswaardigheden van ons bedrijventerrein.

Meer lezen

Werkzaamheden Dordtse Mijl 2023-2024

In mei 2023 is Heijmans Infra gestart met de werkzaamheden in het project Dordtse Mijl.

In bijgevoegde brief leest u meer over de lopende werkzaamheden 2023 en de geplande werkzaamheden vanaf 2024.

Meer lezen

Start sloop- en saneringswerkzaamheden Nijverheidstraat 8

In de periode vanaf woensdag 22 november aanstaande wordt er door de firma Gubbels in opdracht van Unibouw gestart met de sanerings- en sloopwerkzaamheden ten behoeve van de uitbreiding van het bedrijfspand voor Arcus op in het gebied tussen de Nijverheidssstraat / Newtonstraat / Marconiweg / Faradaystraat te Dordrecht. Nadat in de afgelopen periode de

Meer lezen

Nieuwsbrief oktober 2023

Het is alweer even geleden dat wij een nieuwsbrief hebben verstuurd waarin wij u op de hoogte houden van de actuele zaken die spelen op ons terrein. De volgende onderwerpen komen deze keer aan bod: Oprichting Ondernemersfonds Dordrecht, Rondleiding Ecopark Groot Ammers, Uitbreiding Arcus en werkzaamheden HBR, Rapportage overzicht Alert Security Q3-2023 en tot slot Omgevingswet, wat u moet

Meer lezen

Informatiebijeenkomst Zuid-Holland bereikbaar – 2 november 2023

Het is drukker dan voorheen op de wegen, files nemen toe. Daarnaast rijdt het openbaar vervoer met een afgeschaalde dienstregeling door personeelstekort. Bovenop de huidige uitdagingen, staan er voor de komende jaren diverse onderhoudsprojecten gepland aan onze wegen, tunnels en bruggen met impact op onze regio. De regio Drechtsteden en Alblasserwaard staat voor een uitdaging. Hoe kunnen we samen de bereikbaarheid op een duurzame wijze op peil houden.

Meer lezen

Uitbreiding Arcus en werkzaamheden Havenbedrijf Rotterdam

In december 2022 hebben we u geïnformeerd over het voornemen dat het bedrijf Arcus en het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) willen investeren in de toekomst. De vergunningen zijn verleend en de voorbereidingen zijn inmiddels in een vergevorderd stadium. Zo heeft Arcus onlangs aan Unibouw de opdracht gegeven voor de werkzaamheden van de sloop en nieuwbouw. Lees

Meer lezen

KVO-b certificaat, veiligheid voor alles!

Het KVO-b is al jaren onderdeel van het Schoon, Heel en Veilig beleid van BIZ Louterbloemen Duivelseiland. Met als resultaat dat het er prettig ondernemen is. Mooi dat we dit certificaat wederom hebben behaald! Dank aan alle betrokkenen voor de fijne samenwerking en het mooie resultaat.    

SAMENVATTING INFORMATIEBIJEENKOMST 8 juni 2023

Wij kunnen terugkijken op een goed bezochte bijeenkomst en willen alle aanwezigen daar allereerst hartelijk voor bedanken. Tijdens deze bijeenkomst hebben wij iedereen bijgepraat over de ontwikkelingen en de bouwplannen van ons industrieterrein. Hierdoor is iedereen op de hoogte gesteld van wat er staat te gebeuren. Vanuit Arcus heeft Pieter van Nieuwaal de ontwikkelingen en

Meer lezen

Welke Dordtse Ondernemer verdient De Groene Pluim 2023?

Veel bedrijven in Dordrecht zijn al goed bezig op het gebied van duurzaamheid. Dat is niet altijd zichtbaar. Door deze bedrijven via De Groene Pluim in de spotlights te zetten, kunnen ze ook weer andere ondernemers inspireren. In 2021 ging de eerste Groene Pluim in onze regio naar Selecta – Pelican Rouge Coffee Roasters. Nog

Meer lezen