Grand Prix 2022 – 4 september was een super dag voor Dick Verzijl

Tijdens de ledenbijeenkomst van de BIZ Louterbloemen op 7 april 2022 werden er twee Formule-1 kaarten verloot onder de aanwezigen. Dick Verzijl was de gelukkige en heeft afgelopen zondag, 4 september, samen met zijn schoonzoon genoten van de Grand Prix 2022 op het Circuit Zandvoort. Een bijzonder feestje, mede door de overwinning van Max Verstappen,

Meer lezen

Vernieuwen spoorwegovergang Van Leeuwenhoekweg

Op vrijdag 16 september start Volkerrail met het vernieuwen van de spoorwegovergang op de Van Leeuwenhoekweg. Vanaf vrijdag 16 september 20:00 uur tot en met maandag 19 september 5:00 uur is de Van Leeuwenhoekweg niet toegankelijk voor verkeer. In de afgelopen dagen heeft het BIZ bestuur intensief contact gehad met ProRail om de bereikbaarheid van de bedrijven na de

Meer lezen

Verlenging crisisnoodopvang Marconiweg

Sinds woensdag 20 juli worden, op verzoek van het rijk, op bedrijventerrein Louterbloemen tijdelijk asielzoekers opgevangen in de crisisnoodopvang. De toestroom van asielzoekers in ons land is nog steeds groot en er is onvoldoende plek voor fatsoenlijke opvang. Het rijk heeft helaas nog geen structurele oplossing voor deze crisis en heeft veiligheidsregio’s gevraagd de opvang

Meer lezen

Crisisnoodopvang op Louterbloemen

U zult vast uit de media hebben vernomen dat de nood hoog is bij het opvangcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. De toestroom van asielzoekers in ons land is groot en er is onvoldoende plek voor fatsoenlijke opvang.

Ook onze veiligheidsregio en dus ook de gemeente Dordrecht is door het Rijk gevraagd een bijdrage te leveren en tijdelijke crisisnoodopvang te realiseren. Op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid verzorgt de gemeente Dordrecht vanaf medio juli tot uiterlijk 1 oktober 2022 crisisnoodopvang voor ongeveer 170 asielzoekers. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de voormalige nachtopvang van het Leger des Heils aan de Marconiweg 8, gelegen op uw bedrijventerrein. Crisisnoodopvang houdt in dat bed, bad, brood, veiligheid en waar mogelijk wifi wordt geboden.

Het lijkt ons goed u hierover te informeren voordat dit later deze ochtend via een persbericht bekend wordt gemaakt.

Meer lezen

Werkzaamheden aan riolering in de Nijverheidstraat

In de maand april 2022 zullen er herstelwerkzaamheden plaatsvinden aan de riolering in de Nijverheidstraat (Louterbloemen). Omdat er geen graafwerkzaamheden nodig zijn zal deze overlast beperkt worden tot enkele dagen. Vanwege de inzet van veel materieel (vrachtwagens, auto’s, kranen etc.) zal er sprake zijn van enige verkeersoverlast. Wij vragen hiervoor uw begrip. De werkzaamheden bestaan

Meer lezen

Baggerwerkzaamheden Parkbos Louterbloemen

In de week 11-2022, 14 tot en met 18 maart, worden de sloten rond het Parkbos Louterbloemen gebaggerd. Tijdens de start en het einde van deze werkzaamheden kunt u enige hinder ondervinden met het uit- en inladen van het materieel. Wij vragen hiervoor om uw begrip.

Wijziging bewakingsdienst bedrijventerrein Louterbloemen/Duivelseiland

Activiteiten rondom “Schoon, Heel en Veilig” zijn de kerntaken van de BIZ Louterbloemen/Duivelseiland. Voor wat betreft “Veilig” hebben wij u het volgende te melden: Per 1 maart a.s. neemt bewakingsbedrijf Alert Security uit Sliedrecht de uitvoering van collectieve beveiliging over van beveiligingsbedrijf Workrate.  Dit gaat ook gebeuren op de naastgelegen terreinen Dordtse Kil 1 en

Meer lezen

Snipperdag 2022 – 14 januari

Op vrijdag 14 januari 2022 organiseert Netwerk NV in samenwerking met ParkTrust B.V. een Snipperdag voor de bedrijven van Kil I, II,III, Louterbloemen en Krabbepolder. Op deze dag kunnen de Dordtse bedrijven tussen 10:00 en 12:00 uur gratis hun vertrouwelijke documenten inleveren! De vertrouwelijke documenten worden vervolgens veilig vernietigd. Wilt u meedoen? Kijk in de

Meer lezen

Veilig ondernemen – checklist

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid heeft een aantal checklists samengesteld over Veilig ondernemen. Deze zijn toegespitst op drie actuele onderwerpen en te vinden op LinkedIn, via onderstaande links: elektrische installatie (elektra) opslag van goederen (opslag) bewust bezig zijn met risico’s (risicomanagement)

Nieuwsbrief november 2021

Graag brengen wij jullie via deze nieuwsbrief op de hoogte van actuele zaken rondom bedrijventerrein Louterbloemen / Duivelseiland. De volgende onderwerpen komen aan bod: Verslag activiteiten boekjaar 2020; MKB Dag Dordrecht; bericht vanuit Havenbedrijf Rotterdam; Beveiligingssystemen bedrijventerrein Louterbloemen; Rapportage overzicht 2e en 3e kwartaal 2021 en Meldingen openbare ruimte.

Meer lezen