Bedrijveninvesteringszone Louterbloemen-Duivelseiland zet zich in voor de collectieve ambities van de ondernemers op bedrijventerrein Louterbloemen-Duivelseiland in Dordrecht met als doel een verbetering van de leefbaarheid, veiligheid en ruimtelijke kwaliteit van de openbare ruimte.

Om dit te bewerkstelligen is BIZ Louterbloemen-Duivelseiland gesprekspartner van Havenbedrijf Rotterdam, de gemeente Dordrecht, politie, brandweer, etc. Momenteel wordt er hard gewerkt aan de revitalisering van bedrijventerrein Louterbloemen-Duivelseiland en zijn de gemaakte revitaliseringsplannen in een vergevorderd stadium.

BIZ Louterbloemen-Duivelseiland verenigt de ondernemers en zorgt in overleg met de op het terrein gevestigde ondernemers voor verbetering van de openbare faciliteiten.