Start sloop- en saneringswerkzaamheden Nijverheidstraat 8

Start sloop- en saneringswerkzaamheden Nijverheidstraat 8

In de periode vanaf woensdag 22 november aanstaande wordt er door de firma Gubbels in opdracht van Unibouw gestart met de sanerings- en sloopwerkzaamheden ten behoeve van de uitbreiding van het bedrijfspand voor Arcus op in het gebied tussen de Nijverheidssstraat / Newtonstraat / Marconiweg / Faradaystraat te Dordrecht.

Nadat in de afgelopen periode de inhoud van de bestaande panden is “gestript” en zoveel mogelijk gescheiden is afgevoerd zal er nu “van buitenaf” gestart worden met sanering van asbesthoudende materialen en het slopen van de bestaande bebouwingen.

Mocht het onverhoopt toch het geval zijn dat u overlast ervaart van deze werkzaamheden of wilt u meer informatie omtrent de voorgenomen werkzaamheden, nu of in een later stadium, dan kunt u contact opnemen met Gubbels Bedrijven op telefoonnummer 0411-641980 of met Unibouw op telefoonnummer 0492-338010.

Voor meer informatie en de tijdelijke verkeersmaatregelen verwijzen wij u naar bijgevoegde brief lees verder

Jose Advocaat