Wijziging bewakingsdienst bedrijventerrein Louterbloemen/Duivelseiland

Wijziging bewakingsdienst bedrijventerrein Louterbloemen/Duivelseiland

Activiteiten rondom “Schoon, Heel en Veilig” zijn de kerntaken van de BIZ Louterbloemen/Duivelseiland. Voor wat betreft “Veilig” hebben wij u het volgende te melden:

Per 1 maart a.s. neemt bewakingsbedrijf Alert Security uit Sliedrecht de uitvoering van collectieve beveiliging over van beveiligingsbedrijf Workrate.  Dit gaat ook gebeuren op de naastgelegen terreinen Dordtse Kil 1 en 2, Amstelwijck West en Krabbepolder /Zeehavengebied.

Door de collectiviteit hebben we aantrekkelijke afspraken kunnen maken. Bovendien beschikt Alert Security over een eigen uitkijkcentrale en meldkamer. De kwaliteit van de diensten liggen hierdoor op een hoger niveau.

Naast de gebiedssurveillance biedt Alert uiteraard ook andere dienstverlening aan die wellicht voor u interessant is, zoals:

–             Aansluiting op hun eigen meldkamer (PAC)
–             Alarmopvolging op uw locatie
–             Brand- en sluitrondes

Net als Workrate rijdt Alert Security een aantal surveillancerondes per nacht en rapporteert de geconstateerde bijzonderheden aan de parkmanager.

Wij bedanken Workrate voor de jarenlange prettige samenwerking!

Voor vragen of nadere uitleg kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met het secretariaat of de parkmanager.

Jose Advocaat