Verlenging opvang asielzoekerscentrum Louterbloemen

Verlenging opvang asielzoekerscentrum Louterbloemen

Sinds 20 juli j.l. worden er op bedrijventerrein Louterbloemen tijdelijk maximaal 160 asielzoekers opgevangen. Helaas is de toestroom in ons land nog steeds zo groot dat de gemeente is verzocht de opvang te verlengen tot 31 maart 2023 en heeft daar gehoor aan gegeven.

Met wederom dank aan het Havenbedrijf Rotterdam en het Leger des Heils voor het beschikbaar stellen van het pand aan de Marconiweg. En een blijk van waardering aan de ondernemers in de omgeving, wij zijn dankbaar voor uw begrip.

Mocht u vragen hebben over de opvang dan kunt u contact opnemen met Madelon Soeteman, programma- en gebiedsmanager Westelijke Dordtse Oever. Zij is te bereiken via telefoonnummer (078) 770 4276 of mailadres mm.soeteman@dordrecht.nl.

Jose Advocaat