Verlenging crisisnoodopvang Marconiweg

Verlenging crisisnoodopvang Marconiweg

Sinds woensdag 20 juli worden, op verzoek van het rijk, op bedrijventerrein Louterbloemen tijdelijk asielzoekers opgevangen in de crisisnoodopvang. De toestroom van asielzoekers in ons land is nog steeds groot en er is onvoldoende plek voor fatsoenlijke opvang. Het rijk heeft helaas nog geen structurele oplossing voor deze crisis en heeft veiligheidsregio’s gevraagd de opvang te verlengen met drie maanden.

Verlenging opvang
De crisisnoodopvang aan de Marconiweg is inmiddels een aantal weken in gebruik. Maximaal 160 asielzoekers verblijven hier voor bed, bad en brood. Ze hebben hier een veilig tijdelijk onderkomen en zijn daar dankbaar voor. Om tegemoet te komen aan de vraag van het rijk, wordt de crisisnoodopvang aan de Marconiweg met drie maanden verlengd tot 31 december 2022. In de tussentijd roep ik het kabinet op om de tijd tot 31 december effectief in te zetten, en de operatie die nodig is nu echt en goed uit te voeren. Tot die tijd zijn wij, ondanks de druk die dit legt op onze samenleving en onze organisatie, bereid de druk in Ter Apel te verlichten en mensen in onze stad en regio tijdelijk op te vangen. Wij hopen hierbij op uw begrip.

Dagelijkse verzorging en monitoring
Dagelijks is er op de opvanglocatie een team aanwezig om te zorgen dat zorg, bed, bad en brood voor de asielzoekers wordt verzorgd. Ook wordt er gewerkt aan dagbesteding. Zo zijn er laatst door Dordtse inwoners spelletjes ingeleverd en is er een barbecue georganiseerd. Wekelijks is er een overleg met het locatiemanagement, gemeente, veiligheidsregio, politie en gebieds- en parkmanagement om bijvoorbeeld overlast tot een minimum te beperken. We horen graag via onderstaande contactgegevens hoe u dit ervaart.

Ik wil u danken voor uw begrip.

Mocht u vragen hebben, kunt u contact opnemen met Madelon Soeteman, Programma- en gebiedsmanager Westelijke Dordtse Oever, via (078) 770 4276 of e-mail mm.soeteman@dordrecht.nl.

Met vriendelijke groet,

Wouter Kolff
Burgemeester

Jose Advocaat