Verleende omgevingsvergunning voor windturbine op havengebied Dordrecht

Verleende omgevingsvergunning voor windturbine op havengebied Dordrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht maken bekend dat zij de omgevingsvergunning hebben verleend voor het bouwen van een windturbine aan Van Leeuwenhoekweg 33 te Dordrecht.

Inzage
De beschikking en andere ter zake zijnde stukken liggen vanaf maandag 27 augustus 2018 tot en met maandag 8 oktober 2018 ter inzage en kunnen worden ingezien: – in het stadskantoor, Spuiboulevard 300, 3311 GR Dordrecht, maandag, woensdagen vrijdag van 09.00 – 12.00 uur en dinsdag en donderdag van 14.00 – 19.30 uur.

Beroep
Tegen de beschikking kan door belanghebbenden, die zienswijzen naar voren hebben gebracht tegen de ontwerpbeschikking of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dat niet hebben gedaan, beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de officiƫle bekendmaking in de Staatscourant.

 

bizlouterbloemen