Nieuwsbrief oktober 2019 – WESTELIJKE DORDTSE OEVER