Voortgang revitalisering, oplossing van de knelpunten, aanleggen nieuwe parkeerplaats op Louterbloemen.

Voortgang revitalisering, oplossing van de knelpunten, aanleggen nieuwe parkeerplaats op Louterbloemen.

Datum: 13 juni 2018
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: Arcus

Beste Ondernemers op Louterbloemen \ Duivelseiland,

Op woensdag 13 juni 2018 organiseert BIZ Louterbloemen voor u een ondernemersbijeenkomst inzake de voortgang van de revitalisering, de oplossing van de knelpunten en het aanleggen van een nieuwe parkeerplaats op Louterbloemen.

Programma 
16.30 – 17.00 Inloop;
17.00 – 17.10 Start van de bijeenkomst – opening Leen de Koning;
17.10 – 17.40  Revitalisering – huidige stand van zaken;
17.40 – 18.00 Aanleg parkeerplaatsen / Instellen laad- en loszones;
18.00 – 18.15 Rondvraag en sluiting;
18.15 – 18.45 Netwerkborrel.

Locatie: Arcus, Nijverheidstraat 4, Dordrecht

Mocht u naast de hiervoor genoemde punten nog andere zaken aan de orde willen stellen dan verzoeken wij dit te laten weten, zodat wij ook daaraan in deze bijeenkomst aandacht kunnen geven.
Het zou mooi zijn, indien u allen op deze voorlichtings- contactavond aanwezig zou kunnen zijn, omdat uw betrokkenheid onmisbaar is en wij gezamenlijk tot belangrijke verbeteringen kunnen komen, die voor ons allen waardevol zijn.

Wij stellen uw aanwezigheid op prijs. In verband met de catering en beschikbare plaatsen verzoeken wij u vooraf in te schrijven middels een e-mail naar secretariaat@bizlouterbloemen.nl.

Graag tot ziens op woensdag 13 juni a.s.

bizlouterbloemen