Voortgang Revisalisering / Uitbreiding Camera systemen

Voortgang Revisalisering / Uitbreiding Camera systemen

Datum: 24 oktober 2017
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: Arcus

Op dinsdag 24 oktober 2017 organiseert BIZ Louterbloemen voor u een ondernemersbijeenkomst inzake de voortgang van de revitalisering van het bedrijventerrein LouterBloemen en enkele andere actuele thema’s.

Programma
16.00 – 16.15 Inloop;
16.15 – 16.20 Start van de bijeenkomst – opening Leen de Koning;
16.20 – 17.00 Update Stand van zaken Revitalisering – Havenbedrijf Rotterdam / Verheij;
17.00 – 17.15 Plan  uitbreiding ‘Camera posities’ / glasvezelnetwerk;
17.15 – 17.30 Masterplan Duivelseiland HBR;
17.30 – 17.45 Project “De Dordtse Mijl”;
17.45 – 18.30 Rondvraag/ netwerkborrel.
Locatie: Arcus Nijverheidstraat 4, Dordrecht 

Mocht u naast de hiervoor genoemde punten nog andere zaken aan de orde willen stellen dan verzoeken wij dit te laten weten, zodat wij ook daaraan in deze bijeenkomst aandacht kunnen geven.
Het zou mooi zijn, indien u allen op deze voorlichtings- contactavond aanwezig zou kunnen zijn, omdat uw betrokkenheid onmisbaar is en wij gezamenlijk tot belangrijke verbeteringen kunnen komen, die voor ons allen waardevol zijn.

Wij stellen uw aanwezigheid op prijs. In verband met de catering en beschikbare plaatsen verzoeken wij u vooraf in te schrijven middels een e-mail naar info@bizlouterbloemen.nl.

Graag tot ziens op dinsdag 24 oktober 2017 a.s.

Namens het bestuur van BIZ & SBBD Louterbloemen

 

 

bizlouterbloemen