Crisisnoodopvang op Louterbloemen

Crisisnoodopvang op Louterbloemen

U zult vast uit de media hebben vernomen dat de nood hoog is bij het opvangcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. De toestroom van asielzoekers in ons land is groot en er is onvoldoende plek voor fatsoenlijke opvang.

Ook onze veiligheidsregio en dus ook de gemeente Dordrecht is door het Rijk gevraagd een bijdrage te leveren en tijdelijke crisisnoodopvang te realiseren. Op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid verzorgt de gemeente Dordrecht vanaf medio juli tot uiterlijk 1 oktober 2022 crisisnoodopvang voor ongeveer 170 asielzoekers. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de voormalige nachtopvang van het Leger des Heils aan de Marconiweg 8, gelegen op uw bedrijventerrein. Crisisnoodopvang houdt in dat bed, bad, brood, veiligheid en waar mogelijk wifi wordt geboden.

Het lijkt ons goed u hierover te informeren voordat dit later deze ochtend via een persbericht bekend wordt gemaakt.

Opdracht van het Rijk
De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid heeft net als andere veiligheidsregio’s van het rijk het verzoek gekregen om op korte termijn crisisnoodopvang te realiseren voor 225 asielzoekers die niet terecht kunnen in het opvangcentrum van het COA in Ter Apel. Het kantoorpand aan de Marconiweg was tot afgelopen voorjaar in gebruik als nachtopvang van het Leger des Heils.

De eerste tijdelijke bewoners worden medio juli verwacht. De komende periode wordt het pand geschikt gemaakt voor de tijdelijke crisisnoodopvang. Daarnaast kijkt de gemeente naar de mogelijkheden van dagbesteding. Kinderen hebben andere voorzieningen nodig dan wat oudere mensen. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe de groep asielzoekers is samengesteld.

Dringende oproep
Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft via het Veiligheidsberaad een dringende oproep gedaan om tijdelijk hulp te bieden. Het aanmeldcentrum in Ter Apel kan de toestroom van asielzoekers niet aan waardoor er vaak geen slaapplaatsen meer beschikbaar zijn. Door vanuit de gemeente Dordrecht deze crisisnoodopvang aan te bieden, dragen we bij om de ergste nood in Ter Apel te verlichten. Vanzelfsprekend zullen we goed monitoren hoe de opvang verloopt en wordt stevig ingezet op beveiliging om overlast te voorkomen. Samen met de beheerder/exploitant van het gebied, het Havenbedrijf Rotterdam, zorgen we er voor dat eventuele overlast tot een minimum wordt beperkt.

Omdat het pand al eerder is gebruikt voor opvang, dient er in beperkte mate geïnvesteerd te worden om het gebouw gebruiksklaar en bijvoorbeeld brandveilig te maken. De komende periode wordt het pand geschikt gemaakt voor de tijdelijke crisisnoodopvang.

Ik hoop op uw begrip. We staan met elkaar voor grote opgaven en hebben elkaar hard nodig. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Madelon Soeteman, Programma- en gebiedsmanager Westelijke Dordtse Oever, via (078) 770 4276 of e-mail mm.soeteman@dordrecht.nl.

Met vriendelijke groet,

Wouter Kolff
Burgemeester

Jose Advocaat